Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 zgodził się na zwiększenie budżetu pomocy dla młodych rolników o kwotę 103,2 mln euro. Środki zostały przesunięte z działań, które nie cieszyły się tak dużą popularnością jak właśnie program „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

- Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie PROW 2007-2013 i na pewno nie będziemy musieli zgłaszać wniosku o wydłużenie terminu jego rozliczania, tak jak chcą tego niektóre państwa członkowskie UE – powiedział minister Marek Sawicki podczas obrad Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

Spójność  terytorialna

Lokalna Grupa Działania „Progres” obejmuje dwie gminy: Komorniki i Puszczykowo, wchodzące w skład powiatu poznańskiego ziemskiego, położone w centralnej części województwa wielkopolskiego. 

Obie gminy są położone w ścisłym związku funkcjonalnym z aglomeracją poznańską oraz najbliższymi miastami i gminami (Mosina, Luboń, Stęszew) stanowiącymi otoczenie Poznania, w ramach powiatu poznańskiego, a także poznańskiego obszaru metropolitalnego.

Gmina Komorniki – gmina wiejska, o powierzchni 66 km2, swym zasięgiem obejmuje 14 miejscowości i 8 sołectw, zamieszkuje ją  23 210 osób, co daje 349 osób na 1 km2. Gmina Puszczykowo – to gmina miejska, o powierzchni 16 km2, zamieszkała przez 9 819 osób, co stanowi 599 osób na 1 km2. [dane GUS za rok 2013, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Poznaniu, dostęp on-line:  "http://poznan.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca