Nie każdy ma bardzo kreatywne podejście do biznesu i nie każdy chce uruchomić innowacyjny start-up, ale wiele osób chciałoby pracować na własny rachunek. Zobacz, z którego wsparcia najlepiej skorzystać w Wielkopolsce.

Umożliwiają to zarówno pożyczki z JEREMIE 2 oraz pożyczka na start z (w Wielkopolsce udzielana udzielana przez OCWP), jak i dotacje urzędu pracy czy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (m.in. poddziałanie 6.3.1). Na innej zasadzie funkcjonują inkubatory technologiczne i biznesu, w których w początkowym okresie działalności uzyskasz dostęp do wiedzy, lokalu, oprogramowania, infrastruktury badawczej, usług księgowych i doradczych. Na polskim rynku funkcjonują też fundusze inwestycyjne private equity, a także prywatni inwestorzy, do których dostęp umożliwiają sieci aniołów biznesu. Ci ostatni dokonują ryzykownych inwestycji na duże kwoty, które czasem przynoszą ogromny zysk.

W związku informacją o projekcie 4.5.4 ogłaszamy nabór na partnerów do realizacji projektu "Edukacja ekologiczna."

Info: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 602677734

Pozostałe informacje w tekście poniżej.

LGD Progres

 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.                                                                                                                

Myślisz o otwarciu własnego biznesu, ale masz wątpliwości, czy podołasz? Ograniczenia są w tobie – głosi jedna z psychologicznych teorii. Jednak faktem jest, są osoby bardziej lub mniej predysponowane do pracy „na własnym”. Pewne cechy charakteru, geny czy wychowanie mogą ci ułatwić prowadzenie firmy lub przeszkadzać w tym. Niezależnie od wszystkiego, pewne rzeczy można wyćwiczyć lub przezwyciężyć.

 Pierwsza i podstawowa sprawa, to wiara w powodzenie koncepcji. Jeśli nie jesteś do końca przekonany, że twój pomysł na biznes jest dobry, zanim porzucisz etat dopracuj go. Musisz wierzyć, że to się uda. Jeśli ty nie będziesz wierzył, to kto?

Nie chodzi jednak o hurraoptymizm, tylko o przekonanie oparte na solidnych podstawach: znajomości rynku, doświadczeniu – musisz mieć pewność, że to, co chcesz robić, potrafisz robić dobrze, a jeśli do tego dojdzie research, że możesz zrobić coś tak samo profesjonalnie jak konkurencja, ale taniej, to oznacza dobry początek. A jeśli masz pomysł z potencjałem, który jeszcze nie został wyeksploatowany na rynku, tym lepiej – świeże podejście do biznesu często owocuje sukcesem.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 29.12.2017 r. do godziny 15.30.Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

SZCZEGÓŁY KONKURSU - OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarówno ogłoszenie konkursu, jak i nabór wniosków nastąpi w IV kwartale 2017 r.

-ˇ ogłoszenie konkursu – październik 2017 r.

-ˇ nabór wniosków o dofinansowanie – listopad 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wnioskodawcy będą mogli przesyłać wnioski o dofinansowanie projektu

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu

Informatycznego (LSI-2014+)

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

w obszarze zdrowia na lata 2014-ˇ2020

 

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej – proces przejścia od usług

świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na

poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi

wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej

strony rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności,

z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.