Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia nowopowstałych firm ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiona zostanie m.in. oferta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Omówione zostaną również źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, sala posiedzeń nr 2 na parterze.

Do udziału zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1  Regulaminu konkursu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES

Komorniki, ul. Stawna 1,  62-052 Komorniki

 

 

zaprasza do złożenia oferty, która jest:

 

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujących wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)  - projekty konkursowe - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ

 

Brak swobodnego dostępu do lekarza oraz strach przed opinią społeczną to dwie największe bariery w leczeniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. A pomocy potrzebuje co czwarty Polak, w tym także dzieci i młodzież. Projekt tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego to rewolucja w leczeniu – centra będą działać w każdym powiecie, siedem dni w tygodniu, przez całą dobę.

Kiedy pasażer czerwonego londyńskiego autobusu stroi dziwne miny, wymachuje rękami i coś do siebie bełkocze, nikt na niego nie zwraca uwagi, z wyjątkiem 5-letniej dziewczynki, która śmieje się i wskazuje go palcem. Wtedy jej mama mówi „Ten pan jest chory, kochanie, nie wolno się śmiać” i dziecko poważnieje. Niestety, w Polsce wytykanie palcami i śmiech to nadal powszechne reakcje, a etykieta typu „on był w psychiatryku” przykleja się już na zawsze, nawet jeśli był to jedynie krótki epizod. Zaburzenia psychiczne ciągle uchodzą za wstydliwą chorobę, toteż dotknięci nimi ludzie często nie zgłaszają się do lekarzy. Wiele osób nie ma takiej możliwości lub czasu na wielomiesięczne czekanie na wizytę. A w sporej grupie przypadków nie jest wcale potrzebny pobyt w szpitalu psychiatrycznym, lecz wystarczą inne formy pomocy, natychmiastowej i konkretnej.

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. 
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Na podstawie:

1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz

2) § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Nie każdy ma bardzo kreatywne podejście do biznesu i nie każdy chce uruchomić innowacyjny start-up, ale wiele osób chciałoby pracować na własny rachunek. Zobacz, z którego wsparcia najlepiej skorzystać w Wielkopolsce.

Umożliwiają to zarówno pożyczki z JEREMIE 2 oraz pożyczka na start z (w Wielkopolsce udzielana udzielana przez OCWP), jak i dotacje urzędu pracy czy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (m.in. poddziałanie 6.3.1). Na innej zasadzie funkcjonują inkubatory technologiczne i biznesu, w których w początkowym okresie działalności uzyskasz dostęp do wiedzy, lokalu, oprogramowania, infrastruktury badawczej, usług księgowych i doradczych. Na polskim rynku funkcjonują też fundusze inwestycyjne private equity, a także prywatni inwestorzy, do których dostęp umożliwiają sieci aniołów biznesu. Ci ostatni dokonują ryzykownych inwestycji na duże kwoty, które czasem przynoszą ogromny zysk.