1. Jan Broda - przewodniczący Rady
  2. Andrzej Balcerek - wiceprzewodniczący Rady
  3. Przemysław Stefaniak
  4. Elżbieta Rybińska
  5. Jan Maćkowiak
  6. Maciej Dettlaff
  7. Mirosław Wieloch
  8. Magdalena Płachta
  9. Paweł Kaczmarek