1. Władysław Harasimowicz - Prezes Zarządu tel. 602 677 734
  2. Wojciech Pinczak - Wiceprezes Zarządu tel. 504 262 543