Dla dużego grona początkujących przedsiębiorców, wybór optymalnego sposobu rozliczania działalności stanowi poważny problem. A to za sprawą nie tylko mnogości dostępnych rozwiązań, ale również faktu, że nierzadko nie wiedzą oni z jakich właściwie opcji mogą skorzystać, na czym polega ich działanie i jakie wiążą się z nimi obowiązki. Dlatego też, za cel niniejszego artykułu postawiliśmy sobie przybliżenie najważniejszych kwestii, dotyczących pełnej księgowości oraz poszczególnych form księgowości uproszczona.

Osób, które decydują się założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przybywa z każdym rokiem. Nie powinno to dziwić – w wielu przypadkach samozatrudnienie to jedyna szansa na wyrwanie się z kręgu bezrobocia, czy też rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej. Niniejszy artykuł kierujemy do wszystkich tych, którzy mają ambicję stać się dla siebie własnymi nie tylko szefami, ale i księgowymi.

 Podjęcie decyzji o tym, aby samodzielnie prowadzić księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej, jest kuszące z jednego, ale za to niezwykle istotnego powodu – w ten sposób można znacząco ograniczyć miesięczne koszty związane z funkcjonowaniem firmy. Wystarczy dobry program księgowy, znajomość podstaw księgowości i przepisów podatkowych, a także ogólna wiedza dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej. Na dodatek, nie jest wymagane w tym kontekście posiadanie jakichkolwiek certyfikatów czy zezwoleń. Przeczytaj nasz poradnik i przekonaj się, że prowadzenie księgowości na własną rękę naprawdę nie musi być problemem.

1. Organizatorzy:
• Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,
• Klub Turystyki Rowerowej PTTK Sigma w Poznaniu.
 
2. Cele Rajdu:
Zwiększenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej i zwrócenie uwagi na organizacje oraz przedsiębiorstwa społeczne, które funkcjonują wg zasad Ekonomii Społecznej, a równocześnie zachęcenie do aktywnego i zdrowego relaksu oraz poznania nowych miejsc na mapie Poznania i Wielkopolski.
 

Informujemy, że w niebawem zostaną ogłoszone ogólnopolskie konkursy dla firm na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z UE.

temat: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy

wysokość bezzwrotnej dotacji: 70%

ilość środków: 46 000 000,00 zł

 

Może się wydawać, że firmy posiadające niewielką liczbę wiernych klientów nie mają szans w zglobalizowanej rzeczywistości biznesowej. Czy strategia niszy rynkowej to właściwy wybór w dzisiejszych czasach? Wyjaśniamy to krok po kroku.

 Co to jest nisza rynkowa?

Można definiować ją na dwa sposoby. Z punktu widzenia odbiorcy to wąska grupa nabywców poszukująca ściśle określonych korzyści. Można też określić ją bardziej precyzyjnie - jako produkt lub usługę spełniającą specyficzne potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Strategia przedsiębiorcy wykorzystującego niszę rynkową polega na skoncentrowaniu swojej działalności wokół tych właśnie specyficznych potrzeb i korzyści.