Pięć nowych filmów szkoleniowych pomoże małym i średnim przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę o praktycznych aspektach ekspansji na zagraniczne rynki.

W tegorocznej edycji „Szkoły dla Eksportera” zostały poruszone kwestie dotyczące: 
• finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia eksportu, które oferują polskie instytucje publiczne;
• międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
• wyzwań prawnych nowoczesnego e-commerce
• patentowania wynalazków oraz rejestrowania znaków towarowych i wzorów przemysłowych w obrocie międzynarodowym.

„Szkoła dla Eksportera” to cykl wykładów online, które od 3 lat dostarczają rzetelnej wiedzy doświadczonym i początkującym eksporterom, a także tym, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą. Z internetowych wykładów przygotowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP skorzystało dotychczas niemal 130 tys. internautów.

Aktualność przedstawianej wiedzy gwarantuje fakt, że wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów – uznanych praktyków w danej dziedzinie. Uzupełnieniem nagrań są dołączone do każdego odcinka prezentacje, które szczegółowo ilustrują poruszaną tematykę. Filmy powstały we współpracy polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Banku Gospodarstwa Krajowego, Biura Banku Światowego w Polsce, Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Filmy szkoleniowe z cyklu „Szkoła dla Eksportera” można znaleźć na stronie internetowej ośrodka Enterprise Europe Network oraz kanale PARP na YouTube.

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć, której działalność jest współfinansowana przez Komisję Europejską, świadczy bezpłatne usługi wspierające rozwój biznesu, takie jak dostęp do bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych za granicą, pomoc przy transferze technologii, pisemne konsultacje prawnicze oraz działania informacyjno-szkoleniowe (np. seminaria dla przedsiębiorców, publikacje, comiesięczny Biuletyn Euro Info). Sieć Enterprise Europe Network łączy międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych rynków – w Polsce działa obecnie jej 30 ośrodków, co najmniej 1 w każdym województwie, a na całym świecie jest ich ponad 600.

Warto wiedzieć, że wiedzę uzyskaną dzięki „Szkole dla Eksportera” można pogłębiać i testować w ramach innej usługi oferowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. Akademii PARP. Akademia to portal edukacyjny oferujący bezpłatnie szkolenia e-learningowe w szerokim zakresie wiedzy biznesowej.

W dniu 28.12.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Progres. Głównym tematem zebrania była Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Po blisko roku konsultacji , licznych spotkaniach bezpośrednich, ankietyzacji społeczności naszych gmin Komorniki i Puszczykowo powstał dokument, który stanowi mapę drogową dla finansowania przedsięwzięć związanych m.in. z działalnością gospodarczą beneficjentów PROW. LSR została jednomyślnie zatwierdzona przez człpnków naszego Stowarzyszenia. Aktualnie wraz z wnioskiem o wybór LSR ww dokument jest weryfikowany przez Departament PROW Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Chcielibyśmy podzielić informacją bardzo ważną dla gmin Mosiny, Czempiń i Puszczykowo!

Dotyczy ona wielkiego konfliktu jaki się tworzy: kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego MOSINA – CZEMPIŃ = bezpowrotny brak wody do picia dla Wielkopolski !!!!

A oto najważniejsze wątki i informacje dot. sprawy:

1. Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej (https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25387_

biala_ksiega_ochrony_zloz_kopalin.html) „Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin”, w której nadano złożom węgla brunatnego w okolicy Mosiny i Czempinia (lokalizacja złóż: http://imgur.com/9W97m7c) najwyższy priorytet (strategiczny). W praktyce oznacza to dążenie do takiego usankcjonowania prawnego, aby w każdej chwili można było rozpocząć eksploatację kopalni odkrywkowej (odpowiednie planowanie zagospodarowania, uproszczona procedura wywłaszczeniowa, brak konsultacji społecznych i inne ułatwienia dla władz). Termin składania uwag do dokumentu – 15.12.2015r[A1] .

W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbył się XII Jarmark Bożonarodzeniowy, nawiązujący do dziedzictwa kulturowego jarmarków i targów, odbywających się tuż przed świętami. Również i w tym roku mogliśmy podziwiać oraz zakupić wyroby twórców ludowych, zachwycać się pięknymi ozdobami choinkowymi, rozkoszować różnorodnością wypieków oraz dań bożonarodzeniowych (Galeria>gala).

Na XII Jarmarku Bożonarodzeniowym gościliśmy także i my, LGD PROGRES KOMORNIKI, jako organizator GALI PRODUKTÓW REGIONALNYCH TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH, objętej patronatem Wójta Gminy Komorniki Jana Brody. Jury tegorocznej GALI, w składzie: Władysław Harasimowicz, dr Iwona Miedzińska oraz Elżbieta Blum, przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

NAJSMACZNIEJSZY WYPIEK BOŻONARODZENIOWY

I MIEJSCE Arletta Kahla Kamieniec

II MIEJSCE Agnieszka Podgrzeszewska Międzychód

III MIEJSCE Jadwiga Anioła Rogalinek

LGDProgres UE Leader PROW

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych za pomącą badań ankietowych (ankietowanie bezpośrednie, ankieta on-line) oraz spotkań warsztatowych (spotkania z mieszkańcami LGD, przedsiębiorcami, rolnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych), a także analiz kart projektów potencjalnych beneficjentów oraz wyniki konsultacji indywidualnych (osobistych w biurze LGD, telefonicznych i mailowych).

Formularz uwag

Wniosek SWOT