Problem bezrobocia w grupie osób po 50. roku życia narasta z roku na rok. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich 8 lat liczba Polaków w wieku 50-64 lat wzrosła o 1,3 mln i osiągnęła poziom ponad 8,1 mln.

Co czwarty zarejestrowany bezrobotny znajduje się w tym przedziale wiekowym. Dlatego urzędy pracy przygotowały specjalne programy ułatwiające powrót na rynek pracy.

 

Bez rejestracji

Nawet, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani jako osoba bezrobotna, to w powiatowym urzędzie pracy przysługuje nam dostęp do informacji o sytuacji na rynku pracy, ogólnie dostępnych ofertach pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Jeżeli mamy ochotę skorzystać z zajęć aktywizacyjnych uczących aktywnego poszukiwania pracy oraz porad grupowych i indywidualnych, musimy udać się do wojewódzkiego urzędu pracy.


Projekt nowej ustawy o planowaniu zakłada priorytet dla rozwoju komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej. - To, że do tej pory łatwiej było w Polsce zbudować drogę niż trasę rowerową, świadczy o postawieniu na głowie priorytetów - mówi psycholog transportu Jacek Grunt-Mejer.

Transport w Polsce nie rozwija się w sposób zrównoważony. Kupujemy coraz więcej samochodów, a udział komunikacji zbiorowej w ruchu się zmniejsza. Efektem jest m.in. mocne przekroczenie unijnych norm zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w największych polskich miastach.

Częścią problemu jest pogłębiająca się suburbanizacja - miasta coraz bardziej rozlewające się na przedmieścia trudno obsłużyć transportem publicznym.


Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 zgodził się na zwiększenie budżetu pomocy dla młodych rolników o kwotę 103,2 mln euro. Środki zostały przesunięte z działań, które nie cieszyły się tak dużą popularnością jak właśnie program „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

- Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie PROW 2007-2013 i na pewno nie będziemy musieli zgłaszać wniosku o wydłużenie terminu jego rozliczania, tak jak chcą tego niektóre państwa członkowskie UE – powiedział minister Marek Sawicki podczas obrad Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Spójność  terytorialna

Lokalna Grupa Działania „Progres” obejmuje dwie gminy: Komorniki i Puszczykowo, wchodzące w skład powiatu poznańskiego ziemskiego, położone w centralnej części województwa wielkopolskiego. 

Obie gminy są położone w ścisłym związku funkcjonalnym z aglomeracją poznańską oraz najbliższymi miastami i gminami (Mosina, Luboń, Stęszew) stanowiącymi otoczenie Poznania, w ramach powiatu poznańskiego, a także poznańskiego obszaru metropolitalnego.

Gmina Komorniki – gmina wiejska, o powierzchni 66 km2, swym zasięgiem obejmuje 14 miejscowości i 8 sołectw, zamieszkuje ją  23 210 osób, co daje 349 osób na 1 km2. Gmina Puszczykowo – to gmina miejska, o powierzchni 16 km2, zamieszkała przez 9 819 osób, co stanowi 599 osób na 1 km2. [dane GUS za rok 2013, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Poznaniu, dostęp on-line:  "http://poznan.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca