1. Łucjan Głowacki - Przewodniczący Komisji
  2. Urszula Kolińska - Członek Komisji
  3. Piotr Napierała - Członek Komisji