Informacje o naborze

 Czekamy cierpliwie na wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego przez naszą organizację wraz z Stowarzyszeniem "Orchidea" i Spółdzielnią Socjalną "LUPA".