W dniu 17.12.2016 r. wraz Domem Kultury Remiza zorganizowaliśmy I Jarmark Bożonarodzeniowy. Zgodnie z zapowiedzią oprócz rodzimych twórców i producentów uczestniczyli laureaci Gal Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych w Szreniawie zarówno z powiatu Poznańskiego jak i z Wisły oraz Rybna. W Jarmarku uczestniczyło 30 podmiotów prezentując szeroką gamę produktów oraz wyrobów rękodzielniczych.  

Do zobaczenia na Wielkanocnym Jarmarku.

Wladysław Harasimowicz