W dniach 20-21.12. 2016 r. uczestniczyliśmy w dwudniowych warsztatach dotyczących podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem na weryfikacje biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych. Warsztaty odbyły się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Tego typu szkolenie LGD Progres przeprowadziło dla naszych przedstawicieli już w roku 2015 gdzie uczestnicy profesjonalnymi  metodami uczyli się w doradztwie i ocenie wniosków o dotacje. W naszych działaniach zwracaliśmy uwagę na część ekonomiczną biznesplanów, która jest fundamentalnym i kluczowym czynnikiem oceny w przyznawaniu dotacji na działalność gospodarczą w ramach PROW. W warsztatach w Poznaniu uczestniczył p. Łukasz Tomczak Naczelnik Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Pozwoliliśmy sobie przekazać p. Naczelnikowi nasza koncepcję oceny wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW. 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu LGD Progres