Lokalna Grupa Działania wraz z Domem Kultury "Przy Remizie" w Plewiskach ul. Grunwaldzka 565 zaprasza wszystkich mieszkańców Gmin Komorniki i Puszczykowa oraz Poznania na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 12-17. Zaprosiliśmy do prezentacji swoich wyrobów lokalnych producentów oraz samych najlepszych laureatów Gal Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych - Leader w Muzeum w Szreniawie m.in. z Rybna, Wisły, Wyrzyska,  i Kamieńca. Zapraszamy całe rodziny bowiem prezentowane będą artykuły od żywnościowych (ekologiczne i zdrowe z indywidualnych gospodarstw) po ozdoby świąteczne i ceramikę. Kiermaszowi patronuje p. Wójt Gminy Komorniki Jan Broda.

Wladysław Harasimowicz                                                                                                                                                Prezes Zarzadu LGD Progres

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY -plakat2.pdf