Tematem spotkania było omówienie kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności zagadnienia współpracy samorządów i lokalnych grup działania. Gminę Komorniki reprezentował p. Wójt Jan Broda a LGD Progres Władysław Harasimowicz. Dla naszej społeczności Komornik i Puszczykowa interesująca była odpowiedź p. Marszałka na pytanie zadane przez p. Wójta J. Brodę. Pytanie dotyczyło co dalej z Lokalnymi Grupami Działania Progres i "Dolina Samy", które mimo pozytywnej oceny Lokalnych Strategii Rozwoju nie otrzymały dofinansowania (LGD Progres - 1 428 750,00 EURO).

W wypowiedzi p. Marszałka powiało optymizmem dla naszej organizacji gdzie zostało potwierdzone, że czynione są starania w Ministerstwie aby LSR tych organizacji zostały sfinansowane w ramach PROW. Potwierdza to również pismo podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego, które otrzymaliśmy za pośrednictwem p. Marszałka Krzysztofa Grabowskiego.

Pozostaje nam zatem wykazać się pewną dozą cierpliwości. Należy dodać, iz Zarząd LGD Progres jest przygotowany organizacyjnie do natychmiastowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Komornik Puszczykowa przyjętej przez Departament PROW Województwa Wielkopolskiego.

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu