W dniu 29.10.2016 r. w Poznaniu z inicjatywy Jana Grabkowskiego-Starosty Poznańskiego odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Poznańskiego. Współorganizatorem była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w której pracach intensywnie uczestniczy z ramienia LGD Władysław Harasimowicz. Głównym tematem spotkania było pozyskiwanie środków na działania organizacji. Omówiono zasady planowania strategicznego w organizacji oraz przygotowanie planu pozyskiwania środków. Wskazano wybrane źródła finansowania oraz wybrane problemy związane z prowadzeniem ww działalności. Tę część spotkania prowadził Piotr Kotlarek - doradca Centrum PISOP.

 Moderatorem drugiej część spotkania był Rafał Jaworski - prawnik, doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu. W tej części omówiono działalność statutową organizacji w tym: odpłatną i nieodpłatną w porównaniu z działalnością gospodarczą organizacji. W szczegółach omówiono też źródła finansowania ekonomicznej działalności stowarzyszeń pozarządowych oraz związane z tym problemy. 

Po części plenarnej odbyły się bardzo interesujące spotkania panelowe z podziałem na:

- kultura i regionalizm - prowadząca Ewa Buczyńska regionalistka                                                                                                       - sport i turystyka - prowadzący Jan Mazurczak - prezes PLOT                                                                                              - ekonomia społeczna i pozyskiwanie środków - Rafał Jaworski

Przedstawiciele organizacji obecnych na spotkaniu uznali tę formułę konsultacji za pożyteczną i efektywną z perspektywą kontynuowania takich spotkań w następnych latach. Należy się zastanowić i rozstrzygnąć problem zwiększenia obecności pozostałych organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Poznańskiego, których jest ponad 1000.

Władysław Harasimowicz

Prezes LGD Progres