Z przykrością informujemy społeczność Gmin Komorniki i Puszczykowo, iż nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 nie została wybrana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostaliśmy poinformowani o tym fakcie pismem Urzędu Marszałkowskiego   nr UM15-6933-UM1510015?15 DOW.052.70.2015. Poniżej podajemy cytat z pisma informujący o tym fakcie:

" uprzejmie informuję, że Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność, przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalana Grupa działania Progres, z powodu wyczerpania limitu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznanego na Województwo Wielkopolskie została niewybrana"

Na pogłębioną analizę i ocenę skutków tej decyzji przyjdzie czas już niedługo ale informujemy, iż podjęliśmy próbę odwołania się od tej decyzji pismem z dnia 12.05.2016 r. O efektach odwołania niezwłocznie zawiadomimy nasza społeczność. 

Władysław Harasimowicz