W dniu 18.05.2015 w  Szreniawie Prezes Zarządu LGD Progres Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego Oddział Wielkopolski w osobach: Kazimiera Szymańska - vice prezes; Wiesław Wentlandt - członek Zarządu i Elżbieta Zawadzka - Przewodnicząca Rady. Tematem obrad było określenie warunków współpracy wykorzystujących potencjał obydwu organizacji. Uczestnicy określili kierunki współpracy w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży w promującej zdrowie jedzenie. Organizacje zamierzają również prowadzić wspólnie certyfikację polskich produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych na podstawie przepisów unijnych. Powyższa problematyka wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020. Należy dodać, iż w najbliższym okresie czasu zostanie podpisana umowa o współpracy między naszymi organizacjami. 

Władysław Harasimowicz