W dniach 11-12.03.2016 r. zgodnie z planem zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju - Leader w miejscowości Łężeczki odbyło się szkolenie członków Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Progres.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                               

2. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020

3. Organizacja Biura Stowarzyszenia

4. Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Progres

5. Kryteria wyboru operacji, grantów i operacji własnych

6. Karty Oceny wniosków operacji i grantów oraz operacji własnych oraz karty weryfikacji wniosków

7. Procedury odwoławcze w ramach wsparcia w tym w ramach poddziałania 19.2.

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. (galeria)

Władysław Harasimowicz