W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbył się już kolejny XIII Jarmark Wielkanocny. Licznie przybyli goście mogli zakupić wyroby twórców ludowych oraz rozkoszować różnorodnością wypieków (Galeria>gala).

Na XIII Jarmarku Wielkanocnym LGD PROGRES KOMORNIKI, jako organizator GALI PRODUKTÓW REGIONALNYCH, TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH Leader , objętej patronatem Wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz Burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka przyznała nagrody wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

1. Wypiek Wielkanocny

I miejsce – Jadwiga Anioła  Rogalinek

II miejsce Arletta Kahla  Kamieniec

III miejsce Michalina  Madej Puszczykowo

 

2. Mięsa Wielkanocne

I miejsce  Józef Malinowski  Rybno

II miejsce  Stefan Słociński  Bukowiec

 

3. Ozdoba Wielkanocna

I miejsce  Maja Krupska  Gorzkie Pole

II miejsce  Paula Koralewska  Poznań

III miejsce  Mirosława Karska  Poznań

 

4. Rękodzieło Wielkanocne

I miejsce  Aleksander Wolanin  Jedlicze

II miejsce   Kazimierz Woźniak   Lipno

III miejsce Małgorzata Żurczak   Luboń

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarzadu LGD Progres