W dniu 29.03.2016 r. w Komornikach odbyło się Zwyczajne zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Progres. Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli pracy Zarządu za rok 2015 rekomendując zebranym udzielenie absolutorium. Po dyskusji, która skupiła się głównie nad sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia odbyło się głosowanie w wyniku którego udzielono absolutorium Zarządowi. Prezes Zarządu przedstawił Zarys programu pracy Stowarzyszenia na rok 2016, który był determinowany ewentualnym wyborem Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu