W dniu 28.12.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Progres. Głównym tematem zebrania była Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Po blisko roku konsultacji , licznych spotkaniach bezpośrednich, ankietyzacji społeczności naszych gmin Komorniki i Puszczykowo powstał dokument, który stanowi mapę drogową dla finansowania przedsięwzięć związanych m.in. z działalnością gospodarczą beneficjentów PROW. LSR została jednomyślnie zatwierdzona przez człpnków naszego Stowarzyszenia. Aktualnie wraz z wnioskiem o wybór LSR ww dokument jest weryfikowany przez Departament PROW Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.