Chcielibyśmy podzielić informacją bardzo ważną dla gmin Mosiny, Czempiń i Puszczykowo!

Dotyczy ona wielkiego konfliktu jaki się tworzy: kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego MOSINA – CZEMPIŃ = bezpowrotny brak wody do picia dla Wielkopolski !!!!

A oto najważniejsze wątki i informacje dot. sprawy:

1. Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej (https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25387_

biala_ksiega_ochrony_zloz_kopalin.html) „Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin”, w której nadano złożom węgla brunatnego w okolicy Mosiny i Czempinia (lokalizacja złóż: http://imgur.com/9W97m7c) najwyższy priorytet (strategiczny). W praktyce oznacza to dążenie do takiego usankcjonowania prawnego, aby w każdej chwili można było rozpocząć eksploatację kopalni odkrywkowej (odpowiednie planowanie zagospodarowania, uproszczona procedura wywłaszczeniowa, brak konsultacji społecznych i inne ułatwienia dla władz). Termin składania uwag do dokumentu – 15.12.2015r[A1] .

 

(https://www.mos.gov.pl/artykul/6031_biala_ksiega_ochrony_zloz_kopalin/25395_informacja_o_mozliwosci

_skladania_uwag_do_bialej_ksiegi_ochrony_zloz_kopalin.html).

2. Odkrywkowa eksploatacja tych złóż wiąże się nie tylko z degradację terenów przeznaczonych pod wykop. Skutki odwodnienia odkrywki (lej depresji), zanieczyszczenie środowiska (lokalizacja elektrowni) mogą dotykać tereny w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

3. Wielkość wykopu kopalni można podejrzeć na przykładzie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie (https://www.google.pl/maps/@51.2361908,19.3022934,8754m/data=!3m1!1e3?hl=en – na tle całej Polski, robi wrażenie…) oraz Bogatyni (https://www.google.pl/maps/@50.9113953,14.9364259,9020m/data=!3m1!1e3?hl=en).

4. W Mosinie znajduje największe dla aglomeracji poznańskiej ujęcie wody pitnej (ujęcie Mosina-Krajkowo dostarcza około 70% zapotrzebowania aglomeracji). W wyniku eksploatacji kopalin zostałoby w całości zlikwidowane, a pozostałe ujęcia również byłyby poważnie zagrożone. Prof. Jan Przybyłek z UAM, jako jeden z „ojców” tego ujęcia także bardzo negatywnie wypowiada się o planowanej wizji rządu. Publikował również swoje opinie w odniesieniu do innych regionów Wielkopolski - http://stopkopalni.pl/wp-content/uploads/2014/05/Sprawozdanie-z-konferencji-dot.-skutków-eksploatacji-odkrywkowej_UAM-30-01-2015.pdf). Należy dodać, że na sprawę wody trzeba patrzeć szerzej – w skali Metropolii Poznań a nawet województwa wielkopolskiego.

5. Ramowa Dyrektywa Wodna UE : "woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. O ile dla węgla brunatnego, jako źródła energii, jest wiele alternatyw, to wody nie można niczym zastąpić[A2] !!!

6. Złoża węgla przebiegają przez sam środek Wielkopolskiego Parku Narodowego, w konsekwencji ich eksploatacji Park przestałby istnieć. Przerwane zostałoby wciąż modernizowane połączenie kolejowe Poznań-Wrocław.

7. Sprawa wciąż jest żywa, gdyż klasyfikacja przedstawiona przez Ministerstwo Środowiska jest dopiero propozycją. Trzeba trzymać rękę na pulsie i aktywnie włączyć się w dyskusję, by zapisy „Białej Księgi” stosownie i mądrze skorygować.