Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych za pomącą badań ankietowych (ankietowanie bezpośrednie, ankieta on-line) oraz spotkań warsztatowych (spotkania z mieszkańcami LGD, przedsiębiorcami, rolnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych), a także analiz kart projektów potencjalnych beneficjentów oraz wyniki konsultacji indywidualnych (osobistych w biurze LGD, telefonicznych i mailowych).

Formularz uwag

Wniosek SWOT