W ostatnim okresie wpłynęły do LGD PROGRES kolejne projekty dotyczące niekomercyjnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Na zebraniu wiejskim została przedstawiona koncepcja zagospodarowania działki nr 162/2 w Rosnówku. Projekt uwzględnia uatrakcyjnienie i uporządkowanie przestrzeni przy jeziorze.

Powstała koncepcja integruje mieszkańców, proponując im różne aktywności i dzieląc obszar na poszczególne strefy:

- wędkowania (strefa ciszy)

- piknikowania i zabaw stacjonarnych

- aktywności fizycznej, kibicowania i biesiadowania przy ognisku (strefa hałasu)

- wypoczynku 2 cieniu bezpiecznej kąpieli dla dzieci (strefa rodzin)

- plażowania, opalania i kąpieli wodnych

 

- komunikacji i parkowania

Jest to bardzo interesujące i innowacyjne podejście uwzględniające potrzeby rodziny łączące zarówno aktywność fizyczną jak i edukację przyrodniczą.

Następne dwa projekty otrzymaliśmy z Puszczykowa, których koncepcje dotyczą budowy skyte parku oraz zagospodarowania zakola Warty. ( Projekty> skyte park i zakole Warty)

Projekty przedstawione ze środowisk Puszczykowa i Rosnówka wzbogaciły naszą Lokalną Strategię Rozwoju wpisując się w priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader.

Zapraszamy do do przedstawienia swoich opinii mieszkańców Puszczykowa i Rosnówka logując się na: Forum> nowy temat.