W dniach 9-10.11.2015 r. z inicjatywy Zarządu LGD PROGRES odbyło się Biurze LGD PROGRES ul. Stawna 7 szkolenie grupy doradców dla beneficjentów PROW Leader 2014 2020 obszaru Komorniki - Puszczykowo z dziedziny przedsiębiorczości. Tematem spotkania było: „Biznes Plan dla dokumentacji aplikacyjnych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z środków UE w okresie programowania 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób - mieszkańców naszych gmin, którzy wykazali chęć i zainteresowanie współpracą z LGD PROGRES. Zajęcia prowadził ekspert Andrzej Ebinger. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow) z zastosowaniem programu Exel i Invest for Excel®. Było to pierwsze z trzech szkoleń dla naszych kandydatów, którzy będą bezpłatnie doradzali beneficjentom  w Komornikach i Puszczykowie zarówno przy tworzeniu jak i rozszerzaniu działalności gospodarczej z udziałem dotacji, z PROW  (zdjęcia > Galeria, agenda szkolenia > Leader > aktualności).

Władysław Harasimowicz