W dniu 21.10.2015 r. Prezes Zarządu LGD PROGRES uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez p. Sołtys Plewisk - Małgorzatę Zgołę - "Kobiety a przedsiębiorczość". Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny gdzie zostały przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Omówione zostały także zasady tworzenia i zatwierdzania Lokalnej Strategii Rozwoju. Tutaj należy podkreślić zainteresowanie poprzez znakomitą frekwencję oraz merytoryczną dyskusję i wnioski płynące z niej. Efektem spotkania jest pozyskanie do współpracy z LGD w charakterze doradców kilku kandydatur ze środowiska Plewisk. Osoby te będą uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie w dniu 9-10.11.2015 r. i posiądą umiejętności w pisaniu biznes planów dla beneficjentów z naszego obszaru działania. (zdjęcia>Galeria).

Władysław Harasimowicz