W dniu 17.09.2015 w Domu Kultury w Chomęcicach Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz spotkał się z grupą przedstawicieli przedsiębiorców gminy Komorniki. Spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny i dotyczyło założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Omówione zostały również zasady i tryb tworzenia oraz zatwierdzania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Komorniki- Puszczykowo.

Władysław Harasimowicz