Zgodnie z zaplanowanymi terminami w dniu 10.09.2015 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców Puszczykowa. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Uczestnicy zostali powiadomieni o prowadzonych konsultacjach społecznych za pomocą ankiet jak i Kart Projektów, których celem jest zebranie danych, preferencji i pomysłów mieszkańców będących podstawą konstrukcji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Komorniki- Puszczykowo.(Zdjęcia>Galeria).

Włądysław Harasimowicz