Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Termin składania wniosków

Od 16 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  kancelaria poziom 4 pokój 456, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Tryb

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Uwaga

Decyduje data wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie wynikającym z ogłoszenia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie http://www.prow.umww.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

Sekretariat – 61 626 60 00

Załączniki: